סיכום ערב חזון בגבעת יואב


מערכת חינוך ישובית היא תוצר של חשיבה והתאמה לאופי הישוב. לעיתים המערכת פועלת מכח האינהרציה והמסורות הברורות הקיימות. כשרוצים לדייק  את מהות החינוך החברתי בישוב יש צורך לחזור אל הקהילה ולברר מהם הערכים המשותפים אשר הקהילה רואה לנכון לחנך על פיהם. בתהליך הליווי של מערכת החינוך בגבעת יואב - עלו שאלות הקשורות באופי, במטרות ובמבנה המערכת.

חן מגן - מנהלת החינוך החברתי וועדת החינוך הישובית החליטו על פתיחת תהליך קהילתי שיוביל לבניית חזון חינוכי למערכת ולמבנה המותאם לעמידה בערכים לאורם נכתב החזון.

לטובת הערב גויס צוות שבסופו של תהליך העמיד אירוע מרשים ביותר מרמת הקישוט והכיבוד ועד רמת התוכן. תפיסת העבודה היתה ארוע שכייף לבוא אליו.

ואכן - הקהילה התגייסה, הגיעה, השמיעה את דעתה, את חלומותיה ורצונותיה לגבי מערכת החינוך של גבעת יואב. יישר כח גדול לחן מגן ולועדת הנוער של גבעת יואב!