מרכז צעירים גולן מוביל לראשנה תכנית למתן מענה לחברי וחברות קהילת הלהט"ב בגולן והעלאת המודעות לנושא בקרב קהילת הגולן.

במהלך השנה תפתח קבוצה ייחודית אשר תלווה ותפעל לחיבורים בין חברי וחברות הקהילה, קהילת הגולן וקהילות האזור.

יתקיימו אירועים ובחודש יוני יצויין חודש הגאווה הארצי.

מוזמנים להצטרך אלינו לצוות היגוי אשר יקדם יחד עם תושבים מהשטח את התחום.

לפרטים נוספים 

שגיא סמרגון  052-773-2789טבלת אנשי קשר - מחלקת צעירים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משרד 046969741 050-7700963 young.golan@gmail.com
שיר סיץ מרחב תעסוקה תכנית יתד 04-6969741 050-7582378 rpts@megolan.org.il
ניר נחמיה משתחררים/ות והשכלה 04-6969741 050-7570616 Young.m@megolan.org.il
שגיא סמרגון צעירים ומעורבות חברתית 04-6969741 052-7732789 meoravut@megolan.org.il
טל צרפתי מנהלת מרכז צעירים 04-6969741 054-7886604 Young@megolan.org.il