עיינות פועלת על מנת לקיים בגולן מרחב מתמיד ללימוד,

שיח ויצירה בין תושבים המבטאים בדרכים מגוונות את זהותם היהודית ישראלית,

על מנת לייצר בסיס למרחב משותף המושתת על כבוד, סובלנות, היכרות ושפה משותפת.
מדי שנה נפתחות קבוצות לימוד ברחבי הגולן ומתקיים כנס לימוד גולן.

 

 

רשימת קבוצות הלימוד וההרשמה אליהן נמצאת בעמוד הראשי של עיינות