ייעוד המחלקה

המחלקה תוביל לפיתוח, העצמה וחיבור ילדי ונוער הגולן, תוך יצירת מרחב פעילות רציף, מכיל ומאפשר עד לאחרון החניכים.

היא תהווה גוף ידע מקצועי הפועל לפיתוח וקידום של מעגלי העשייה החינוכיים בקהילת הגולן, על ידי הנחייה וליווי בגיבוש תפיסה חינוכית רעיונית התואמת לרוח היישוב ורוח הגולן.

אנו נפעל למימוש עקרונות החינוך החברתי קהילתי לעיצוב דמותם של בני הגולן כדוגמא ומופת לסובבים אותם, כבוגרים תורמים ומשמעותיים בחברה הישראלית

בין תחומי הפעילות של המחלקה:

הכשרה, ליווי והנחיה לפורום מד"בים (מדריכים בוגרים) ופורום מדלי"קים (מדריכי א-ו) בהפעלת הילדים והנוער בכל יישובי הגולן.

ליווי הנחייה של בעלי התפקידים ביישוב בתחום החינוך החברתי קהילתי, כגון ועדות חינוך יישובית, מנהלי מערכות החינוך הקהילתיות ומנהלי הקהילה.

ניהול פעילות התנועה החדשה ובני עקיבא בגולן ויצירת פלטפורמות למפגשים אזוריים וארציים לחניכי התנועות.

ארגון ויצירת טיולים ומחנות ומפעלים אזוריים במסגרת תנועות הנוער או במסגרת נוער כלל גולנית..

ארגון פעולות תרבות והעשרה לנוער.

טיפוח מנהיגות נוער והעצמתה, עידוד מעורבות הנוער בקהילה הגולנית ובחברה הישראלית.

טיפוח קשר הדוק ושיתוף פעולה עם מוסדות החינוך הפורמאלי בגולן, על ידי קיום פעילויות משותפות ושיח רציף של צוותי החינוך.

ביצוע תכניות חינוכיות למניעת תופעות שליליות כגון: אלימות, סמים, אלכוהול, ותופעות חברתיות שליליות.

יצירת מסגרות פעילות לפיתוח יכולות אישיות בתחומי עניין שונים כגון מוזיקה, תיאטרון ועוד.

לעיונכם חוברת שנת הפעילות תשפ"ב של מחלקת ילדים ונוער – מרכז קהילתי גולן.

טבלת אנשי קשר - מחלקת ילדים ונוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ירון קמרינסקי מנהל ילדים ונוער 050-7290399 m_noar@megolan.org.il
רכזת אדמיניסטרטיבית noar@megolan.org.il
רינת אלף ר. תחום א'-ו' + מנחה גוש דרום 050-8217556 Darom.megolan@gmail.com
יצחק כהן מנחה גוש דתי + רכז בני עקיבא 050-8875652 izhakcnrt@gmail.com
מיכל נדב רכזת תנועות נוער 052-4666676 k.y.hatnua@megolan.org.il
אוריה דוד מנחה יישובי מעלות הגולן 052-8515048 malot.golan@gmail.com
רעות פאר מנחת ישובי צפון 052-8451491 edu.eshkol.avital@gmail.com
דפנה לרנר רכזת הדרכה וחוות 052-3703345 had.golan@gmail.com