קהילות הרואות בתרבות היהודית - ישראלית נדבך מרכזי בחיים הקהילתיים.

 

קול קורא 

אחת המטרות של "עיינות"- יהדות ישראלית בגולן, הפועלת כחלק מהמרכז הקהילתי, היא יצירת מרחב של תרבות יהודית כחלק אינטגרלי מהזהות של קהילת הגולן על מעגליה השונים- קהילה- אזור- גולן. במסגרת הקול הקורא נבקש לאתר קהילות אשר רואות בתחום התרבות היהודית- ישראלית נדבך מרכזי בהבניית החיים הקהילתיים ביישוב.

מטרת התמיכה: סיוע לקהילות המבקשות לקדם את תחום התרבות היהודית ישראלית בקהילתם, והקמת צוות "זהות" לטובת העניין.

הפעילות בישוב תתמקד באחד או יותר מהיעדים הבאים: 

א. הובלת תחום תרבות יהודית ישראלית במעגלי העשיה הקהילתיים

ב. העמקת החיבור בין התושבים בקהילה לזהותם היהודית

ג. התוודעות לערכי יסוד בחיים האישיים והקהילתיים

ד. הבניית התרבות הקהילתית כחלק מתפיסה מעמיקה ומחוברת למהות.


על הישוב המגיש לעמוד בתנאי הסף הבאים:  

א. הקצאת איש קשר אשר מתכלל את כל הפעילות הנוגעת לתרבות יהודית-ישראלית בקהילה. (יכול להיות גם רפרנטים מתוך וועדות שונות, תרבות, חינוך, ותיקים)

ב. השתתפות לפחות נציג אחד מתוך ההקהילה במפגשים למובילי תרבות יהודית ישראלית

ג. הגשת תכנית עבודה רלוונטית לתחום תרבות יהודית ישראלית בקהילה אשר כוללת לפחות 3 מתוך המרכיבים הבאים: 

קבלות שבת קהילתיות; תוכנית שנת בר מצווה בקהילה; תוכנית לשנת בת מצווה בקהילה; 

ציון מינימום 4 מועדים בלוח השנה; קיום קבוצה קבועה לומדת בתוך הקהילה; 

מפגשים בין מגזריים לנוער/מבוגרים במסגרת הקהילה; תוכניות נוספות שיוצעו ע"י הישוב.

ד. הישוב יפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם עיינות ובהמשך לעקרונות שהועברו.

• דרך יישום והבניית התוכנית, תקבע במשותף על ידי נציג עיינות ונציגי הקהילה.

 

תנאי התמיכה:  

א. קול קורא זה מיועד לכל יישובי המועצה האזורית גולן.

ב. תמיכת עיינות תהיה עד 4,000 ₪  

ג. הישוב מעמיד תקציב נגדי של לפחות 4,000 ₪ 

• הביצוע יותנה בפגישה לחשיבה, תכנון ובניית הפעילות.


להצטרפות ופרטים: 

נטע קציר
מנהלת מרכז עיינות
04-6605318
050-2206486