אנו מאמינים כי הפעילות האזורית בתחום התרבות היהודית לא תהיה נכונה אם לא תקבל מקום גם במסגרות החינוכיות

ויקבלו ביטוי ולמידה משמעותיים בכיתות ובחינוך הקהילתי.

 

 

מה אנחנו עושים?


הנחיית מורים -

מתוך תפיסה שהדבר הנכון הוא להקנות את הידע בתחום תרבות ישראל לאנשי החינוך ולא להשאירו לבעלי ידע חיצוניים,

בחרה המועצה לעבוד עם תוכנית בארי של מכון הרטמן, אשר מנחה את המורים ע"פ תוכנית הלימודים של משרד החינוך.


בד בבד, אנו מקיימים פעילויות ופרויקטים בבתי הספר ובין בתי הספר אשר מקנים לילדים עולם רחב של חוויות ומושגים מתוך מורשתם היהודית והגולנית:

"מסע גולני" עם דגש על זהות יהודית גולנית לתלמידי כתות ח', לימודי אזרחות משותפים לכתות י"ב,

וימי שיא משותפים לכתות ו', ערבי לימוד להורים וילדים, תיקון שבועות לחדרי מורים ועוד.
חינוך החברתי אנו לוקחים חלק בהנחיית מערכות החינוך הקהילתיות בתחום התרבות היהדות הישראלית,

שותפים בעשייה עם תנועות הנוער ומקיימים פעילויות שונות בקהילות: תפילת הגשם, פעילויות באסרו חג שבועות ועוד.


בנוסף אנו מקיימים צוות היגוי חינוך לחשיבה ועשייה אזורית משותפת בהשתתפות אנשי חינוך,

אגף החינוך במועצה ומחלקת ילדים ונוער במרכז הקהילתי.