קרן תמיכה חינוכית - מרכז קהילתי גולן

מרכז קהילתי גולן חרט על דגלו שלא יהיה ילד/ה (א'-י"ב) בגולן שלא ייקח חלק בפעילות חינוכית בגלל סוגיות פיננסיות נקודתיות. 

לכן מנגיש האירגון קרן לסיבסוד פעילות חינוכית למשפחות אשר זקוקות לסיוע לפעילויות חינוכיות אזוריות וארציות.

גובה המענק יהיה עד 75% מעלות הפעילות.

בכל החלטה הוועדה הינה גוף מקבל החלטה לגבי הזכאות וגובה המענק.

בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הדרושים לא תטופל.

לפרטים נוספים:

איריס 04-6868749 / iriss@megolan.org.il

האם קיבלתם בעבר השתתפות מקרן תמיכה חינוכית?
האם קיבלתם בעבר השתתפות מקרן תמיכה חינוכית? * שדה חובה
האם יש תמיכה נוספת מגוף כזה או אחר?
האם יש תמיכה נוספת מגוף כזה או אחר? * שדה חובה
תשלום עבור הפעילות
תשלום עבור הפעילות * שדה חובה
האם להוסיף עוד ילד/ה?
האם להוסיף עוד ילד/ה? * שדה חובה
תשלום עבור הפעילות
האם להוסיף עוד ילד/ה?
תשלום עבור הפעילות
האם להוסיף עוד ילד/ה?
תשלום עבור הפעילות
האם להוסיף עוד ילד/ה?
תשלום עבור הפעילות
האם להוסיף עוד ילד/ה?
תשלום עבור הפעילות