העצמה, יצירה ופיתוח, חוסן חברתי

מרכז קהילתי גולן פועל תחת מועצה אזורית גולן והינו חלק מהחברה למתנ"סים,

הארגון החברתי המוביל בישראל, שייעודו בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. תכניות החברה מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי ושייך.

מרכז קהילתי גולן פועל ברוח העבודה הרשתית כארגון מבוסס אמון ובתוך כך כארגון הרואה את העובד בראש ובראשונה כאדם. ההון האנושי הוא המשאב החשוב ביותר של הארגון, מרכז קהילתי עושה כמיטב יכולתו להעצים את עובדיו ולתת להם מקום עבודה משמעותי בו הם יכולים להתפתח אישית ומקצועית תוך תרומה לחברה ולקהילה הגולנית.