מתי?

מיום ראשון, ה-10 ביולי 2022
עד יום ראשון, ה-10 ביולי 2022

בשעה: 18:00

איפה?

האבזלת בני יהודה