נהלים ותנאי הרשמה לחוגים במרכז הקהילתי גולן
בעונת תשפ'ב 2021/22

מרכז קהילתי גולן מברך אתכם על הצטרפותכם למשפחה.

אנו שמחים להציע מבחר חוגים ופנאי המיועדים לכל הגילאים - הגיל הרך, ילדים ונוער ומבוגרים שיתקיימו במבנה החוגים באשכולות ובתוך היישובים בשנת הפעילות תשפ"ב.

צוות מרכז קהילתי גולן משקיע מחשבה ומשאבים רבים על מנת להנגיש לתושבי הגולן שפע פעילויות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר בתחום החוגים והפנאי, זאת מתוך אמונה אמיתית שההשקעה של כל אחד מאיתנו בעצמו, בילדיו ובמשפחתו בתחום זה משמעותית ביותר לחיזוק והעצמת החוסן הפרטי-החברתי-הקהילתי של כולנו כחלק מהחברה הישראלית בכלל.

אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ל"מקום בו הכל מתחבר" , צוות המרכז הקהילתי שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 שנת פעילות מוצלחת לכולנו, נתראה בפעילויות השונות!

 
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים:

כללי

 • פתיחת חוג מותנית במיני' הנרשמים, מס' המקומות מוגבל, ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
 • הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
 • במקרה של ביטול חוג ע"י המרכז הקהילתי במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום.
 • המרכז הקהילתי אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד. אחריות המרכז הקהילתי על ילדים ששילמו עבור הסעות תחל מעליית המשתתף על ההסעה ועד לירידתו ממנה חזרה בישוב בגמר הפעילות.
 •  ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף במידה ולא עומד בכללי ההתנהגות הנהוגים. במקרה זה יינתן החזר כספי יחסי עפ"י חודשי הפעילות בהם נכח/ה המשתתף.
 • המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן או נזק לציוד אישי. האחריות היא של המשתתף בלבד

תקופת פעילות

 • הפעילות לעונת תשפ"ב תתחיל בחודש אוקטובר – מיד לאחר חגי תשרי,(מועדי וימי פעילות מדויקים של כל חוג מופיעים באתר ההרשמה) הפעילות מתקיימת בתקופה זו בהתאם לימי הלימוד בבי"ס למעט ימי זיכרון, בחוגים מסוימים תתקיים פעילות גם במהלך חופשות.
 • החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות, נכללות בעלות החוג.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לקיים פעילות במועדים נוספים וזאת בהודעה מראש, כמו כן במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, מחלת המדריך וכו', במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו בכל מקרה אנו מתחייבים למינימום של 30 מפגשים לחוג שבועי או 60 לדו שבועי במהלך השנה לחוג שיחל בתאריך המופיע בסעיף 2.1   (למעט חוגים שמספר המפגשים נמוך יותר).
 • אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות ההשתתפות.

הרשמה ותשלום

 • הרשמה: חלה חובה על כל משתתף למלא את כל הפרטים בהרשמה בטרם יתחיל את פעילותו בחוג.
 • תשלום: את דמי ההשתתפות ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר האינטרנט: www.hugim.org.il                                                    
 • תשלום במזומן / צ'קים אפשר לבצע במזכירות אשכולות המרכז הקהילתי
 •  לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.
 • הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף שקיימת חריגה בתשלומים עבור החוג, זאת בהינתן התראה של 7 ימים מראש.
 • משתתף אשר יצטרף לפעילות במהלך השנה ישלם את עלות המסגרת לפי מספר חודשי פעילות (התשלום הוא בעבור חודש מלא בו הצטרף המשתתף) בתוספת תשלום עבור הציוד אשר יסופק.

הנחות:

 • הנחת רישום מוקדם  תינתן לנרשמים עד ל- 25.9.21
 • למעט חוגים שאין להם הרשמה מוקדמת כמו הרשמה לקבוצות הספורט הייצוגי/ הסטודיו למחול.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת הנחות לקרן תמיכה חינוכית של מרכז קהילתי גולן (טפסים ניתן לקבל במזכירות אשכולות המרכז הקהילתי ו/או אצל מנהלי מערכות החינוך ביישובים).

נהלי פרישה:

 • בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס פרישה במזכירות האשכול.
 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש הלועזי. המשתתף זכאי להשתתף עד סוף החודש.
 • משתתף שיפרוש עד 3 חד' מיום הצטרפותו לפעילות החוג יזוכה על יתרת התקופה, משתתף שיפרוש לאחר תקופה זו לא יהיה זכאי להחזר.
 • במידה והמשתתף קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי
 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
 • משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעה/מחלה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו, יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע/חלה בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו.
 • במידה ומדובר בפציעה/מחלה שדורשים השבתה זמנית (מעל חודש) יהיה זכאי המשתתף לזיכוי חלקי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית.

ציוד: 

 • התשלום עבור הציוד יתבצע בסעיף נפרד בזמן הרישום לפעילות והוא בגדר תשלום חובה.
 • ברישום מאוחר, במידה ולחברה המספקת אין ציוד במלאי לא יתבצע חיוב

ביטוח:  

 • כל משתתף מבוטח במסגרת הביטוח הכללי של מרכז קהילתי גולן.  
 •  משתתף שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה להשתתף בפעילות.

הסעות:

 • מרכז קהילתי מעמיד מערך הסעות בתשלום מסובסד משמעותית הורה שמעוניין שהילד שלו יוסע צריך לשלם על ההסעה (בנפרד מעלות החוג).
 • הורה שלא ירצה לשלם על הסעה ידאג להגעת וחזרת ילדו עצמאית.
 • מערך ההסעות בתשלום, יפעל בימי הלימודים בלבד
 • הסעות למשחקים/טורנירים, אימונים בחופשות ואירועים קבוצתיים הינם באחריות ההורים בלבד.
 • המשתתף יהיה זכאי להסעה שבוע אחרי ביצוע ההרשמה בכפוף להסדרת התשלום (בנפרד מעלות החוג).  

נהלים בתקופת קורונה:

 • האימונים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות הספציפיות לכל פעילות
 • במידה ומשתתף מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול המצוינים לעיל  במסמך זה (סעיף 5) תקפים.
 • במידה וכל משתתפי החוג ו/או המדריך נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת מקוונת, במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת מקוונת, מ.ק גולן ישכלל את מס' המפגשים שלא התקיימו בתום התק', ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יוני. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, מ.ק גולן יזכה את המשתתפים בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים.
 • במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
 • במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת מקוונת, חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת מקוונת, מ.ק גולן ישכלל את מס' מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התק', ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יוני. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, מ.ק גולן יזכה את המשתתפים בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים
 • במידה ותצא הנחייה על הקפאת חוגים מעל לשלושה שבועות רצופים, תינתן אפשרות לפרישה אל מול החזר מלא על המפגשים שעוד לא התקיימו.

 

נהלים ותנאי הרשמה לקב' תחרותיות בעונת תשפ'א 2020/21

מחלקת הכדורסל במרכז קהילתי גולן מברכת אתכם המצטרפים/הממשיכים לקבוצות התחרותיות במחלקה.

המחלקה תעשה את המיטב בכדי לספק מסגרת שתעזור לספורטאים/ות לשפר את יכולתם ולממש את הפוטנציאל שלהם תוך הקפדה על הקניית ערכים ודרך ארץ.

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים:

כללי

 • פתיחת קב' מותנית במיני' הנרשמים, מס' המקומות מוגבל, ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
 • הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות ולהחליף מאמן במקרה הצורך.
 • במקרה של ביטול קבוצה ע" המרכז הקהילתי במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום.
 • המרכז הקהילתי אחראי על השחקנים בשעות פעילות הקבוצה אליו נרשם הספורטאי בלבד.
 • ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של שחקן אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. במקרה זה יינתן החזר כספי יחסי עפ"י חודשי הפעילות בהם נכח/ה הספורטאי.
 • המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן או נזק לציוד אישי. האחריות היא של הספורטאי בלבד

תקופת פעילות

 • תקופת הפעילות לעונת תשפ"ב: 1/9/21 –30/6/21 (מועדי וימי פעילות מדויקים של כל קב' מופיעים באתר ההרשמה) הפעילות מתקיימת בתקופה זו בהתאם לימי הלימוד בבי"ס למעט ימי זיכרון, תתקיים פעילות גם במהלך חופשות.
 • החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות, נכללות בעלות הפעילות.
 • במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, מחלת מאמן וכו', במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו.
 • אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הפעילות.

הרשמה ותשלום

 • הרשמה: חלה חובה על כל משתתף למלא את כל הפרטים בהרשמה בטרם יתחיל את פעילותו בחוג.
 • תשלום: את דמי ההשתתפות ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר האינטרנט: www.hugim.org.il                                                    
 • תשלום במזומן / צ'קים אפשר לבצע במזכירות אשכולות המרכז הקהילתי
 •  לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.
 • הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף שקיימת חריגה בתשלומים עבור הפעילות בקבוצה, זאת בהינתן התראה של 7 ימים מראש.
 • ספורטאי אשר יצטרף לפעילות במהלך השנה ישלם את עלות המסגרת לפי מספר חודשי פעילות (התשלום הוא בעבור חודש מלא בו הצטרף השחקן) בתוספת תשלום עבור הציוד אשר יסופק.

הנחות:

 • הרשמה לשתי מסגרות או יותר בקבוצות התחרותיות תזכה ב- 5% הנחה מעלות המסגרת השנייה (הזולה מבינהם), אין כפל הנחות,  ההנחה תקפה רק במקרה של תשלום שנתי מלא.
 • ניתן להגיש בקשה מיוחדת גם לתמיכה לקרן לרווחה חינוכית של מרכז קהילתי גולן (טפסים ניתן לקבל מרכזי הספורט באשכול).

נהלי פרישה/ביטול:

 • בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס פרישה במזכירות האשכול.
 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בקבוצה לכל דבר.
 • ברישום שנעשה מרחוק או דרך האשכולות - ניתן לבטל תוך 14 יום מיום העסקה או מיום קבלת טופס זה.
 • בשני המקרים דמי הביטול מוגבלים ל-5% מערך החוג או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 • ביטול השתתפות מחייב בתשלום מלא של אותו החודש הלועזי. המשתתף זכאי להשתתף עד סוף החודש.
 • ספורטאי שיפרוש עד 4 חד' מיום הצטרפותו לפעילות החוג יזוכה על יתרת התקופה, ספורטאי שיפרוש לאחר תקופה זו לא יהיה זכאי להחזר.
 • במידה והספורטאי קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי
 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
 • ספורטאי שנאלץ לפרוש עקב פציעה/מחלה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו, יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע/חלה בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו.
 • במידה ומדובר בפציעה/מחלה שדורשים השבתה זמנית (מעל חודש) יהיה זכאי הספורטאי לזיכוי חלקי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית.

ציוד: 

 • התשלום עבור הציוד יתבצע בסעיף נפרד בזמן הרישום לפעילות והוא בגדר תשלום חובה.
 • ברישום מאוחר, במידה ולחברה המספקת אין ציוד במלאי לא יתבצע חיוב

ביטוח: 

 • כל משתתף מבוטח במסגרת הביטוח הכללי של מרכז קהילתי גולן. 
 •  ספורטאי שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה להשתתף בפעילות.

הסעות:

 • מרכז קהילתי מעמיד מערך הסעות בתשלום מסובסד משמעותית.
 • הורה שמעוניין שהילד שלו יוסע צריך לשלם על ההסעה (בנפרד מעלות הפעילות בקב').
 • הורה שלא ירצה לשלם על הסעה ידאג להגעת והחזרת ילדו עצמאית.
 • מערך ההסעות בתשלום, יפעל בימי הלימודים בלבד
 • הסעות למשחקים/טורנירים, אימונים בחופשות ואירועים קבוצתיים הינם באחריות ההורים בלבד.
 • הספורטאי יהיה זכאי להסעה שבוע אחרי ביצוע ההרשמה בכפוף להסדרת התשלום (בנפרד מעלות הפעילות בקב').

 נוהל מעבר אגודה:

 • כל ספורטאי ירשם באיגוד תחת האגודה, עפ"י נהלי האיגוד. עפ"י תקנון האיגוד אין אישור לאף אגודה לפנות לשחקן רשום, ואסור לאף שחקן לקיים אימון באגודה אחרת ללא אישור בכתב מאגודת האם, יש לעדכן בכל פנייה שנעשית ישירות לשחקן או הוריו ע"י אגודה אחרת.
 • מעבר שחקנים לאגודה אחרת יתבצע באישור המחלקה בכתב, החל מכיתה ט' וזאת בתנאי שהשחקן עובר למסגרת בכירה יותר שתאפשר את התפתחותו  המקצועית בצורה טובה יותר.

נהלים בתקופת קורונה:

 • האימונים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות הספציפיות לכל פעילות
 • במידה ומשתתף מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול המצוינים לעיל  במסמך זה (סעיף 6) תקפים.
 • במידה וכל משתתפי החוג ו/או המדריך נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת מקוונת, במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת מקוונת, מ.ק גולן ישכלל את מס' המפגשים שלא התקיימו בתום התק', ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יוני. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, מ.ק גולן יזכה את המשתתפים בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים.
 • במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
 • במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת מקוונת, חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת מקוונת, מ.ק גולן ישכלל את מס' מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התק', ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יוני. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, מ.ק גולן יזכה את המשתתפים בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים
 • במידה ותצא הנחייה על הקפאת חוגים מעל לשלושה שבועות רצופים, תינתן אפשרות לפרישה אל מול החזר מלא על המפגשים שעוד לא התקיימו.