קול קורא להפעלת סטודיו ובית ספר למחול
בשנת תשפ"ג 2022-2023 במתחם צנובר

מרכז קהילתי גולן  - מתחם צנובר מציע 2 חללי סטודיו למחול בגדלים שונים לקיום פעילות בתחומי המחול והתנועה. סטודיו ברמה גבוהה, מרחב חדיש, מתקדם ומזמין. 2 חללי סטודיו בגודל: 48 מ"ר, 100 מ"ר. כל סטודיו מכיל מראות, בר, מיזוג, מערכת שמע, תאורה מקצועית, חדר הלבשה ולובי.

בהתאם לכך, מוזמנים להגיש הצעות מי שעומדים בתנאי הסף הבאים: 
  1. ניסיון בהפעלת בית ספר /סטודיו מחול לילדים ונוער (א-יב) של לפחות 5 שנים;
  2. מקצועיות מוכחת דרך תעודות מקצועיות;
  3. גיוון מקצועות בתחום המחול והתנועה (בלט, קלאסי, היפ הופ, מודרני ועוד).
על המציע לצרף מסמכים התומכים בעמידתו בתנאי הסף לעיל.

שאלות הבהרה ומסמכים מלאים ניתן להפנות בכתב במייל לדוא"ל: funds@megolan.org.il וזאת עד יום 12.7.22, בשעה 14:00 בפורמט האמור להלן.

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט וישלחו למציעים.

יש להגיש את ההצעות למייל: funds@megolan.org.il

עד לתאריך 21.7.22 בשעה 12 בצהריים.

את המסמכים ניתן להוריד כאן:

קול קורא להפעלת סטודיו ובית ספר למחול

הצהרת המציע

הסכם להפעלת סטודיו ובית ספר למחול

חוות דעת ממליצים