מרכז קהילתי שותף בעיצוב מרחב חיים בגולן.

מרכז קהילתי גולן היא עמותה הקשורה לחברה למתנ"סים (חברה ממשלתית) ולמועצה אזורית גולן (רשות).

מרכז קהילתי גולן כארגון מבוסס אמון הרואה את האדם, פועל במודל ניהול ארגוני סמי רשתי המאפשר תזוזה מהירה בין מציאות שגרתית לשינויים נקודתיים ומרחביים כאחד .

תחומי האחריות של מרכז קהילתי גולן הם רבים ומגוונים, שילוב והכלה אוכלוסיות מיוחדות, התנדבות ובפרט נוער וגיל שלישי, תוכניות מנהיגויות חברתיות, תוכניות פנאי וחוגים, רצף חינוכי, תנועות וארגוני נוער, למידה ופיתוח קריירה, חיילים משוחררים, סטודנטים- מלגאים, ענפי ספורט ייצוגיים, ספורט קהילתי, תחום תרבות, ספריות, אומנויות, תרבות וזהות יהודית מתחדשת, תוכנית עמיתים (פגועי נפש), פיתוח בין אנושי וצוותי חינוך וקהילה, תוכניות קשרי חוץ (בתי ספר תואמים ותוכנית עמיתי דילר) ועוד רבים וטובים.

צוותי מרכז קהילתי גולן פועלים בשלושה מעגלי עשייה מובחנים במעגל היישובי, המעגל האשכולי (תת אזורי) והמעגל הכלל גולני.

איך כל היופי הזה קורה?

במילה אחת- ביחד!

יחד על כלל השחקנים בקהילת ובקהילות הגולן ובפרט מנהיגויות היישובים.

במרכז קהילתי גולן פועלים אנשים חדורי אמונה, תשוקה ויכולת תקשורת מקדמות. ההון האנושי המובחר קם כל בוקר בתחושת שליחות לעשייה חברתית, משמעותית המעצבת בהווה ולעתיד את קהילת וקהילות הגולן.

בברכה,

שרון פז אגאי 

מנהל מרכז קהילתי גולן

שרון פז אגאי מנהל המרכז